Jo, Górol/Jo, Górolka – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W tym roku w Polsce, jako i w inksýk europejskik krajak ôdbywo sié Spis. Wśród wielu pytań ftore sié hań pojawiom, 2 tycom sié pocucio przýnolezności narodowo-etnicnyj.

Nikomu nie fcym narucać piyrsyj deklaracjé, alé zochyncom, coby Górole w drugim pytaniu – „Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?” wybiyrali „Tak”, a pote „inna” i wpisówali „góralska”.

Jako „Góroli” rozumiym tutok sýćkik ftorzý sié do góralskości pocuwajom, ôd doliny Olze po doline Popradu (a i tyk zýjoncýk w „diasporze”).
10 roków tymu w Spisié prawié 3000 Góroli zaznacyło góralskom tozsamoś, kielu zrobi to w tym roku? Po prowdzié mom cichom nadziejé, ze cosi wiyncyj.

Cymuz by my ni mieli przýznawać sié do góralskości w Spisié? Nijak to sié nie kłóci z tym, ze w piyrsým pytaniu wybiere sié narodowoś polskom* – Główny Urząd Statystyczny uznajé 2 deklaracjé, a polskoś nie wadzi sié z góralskościom.

Na portalu Facebook istniejé specjalné wydarzynié z tyj racjé, do ftorego wklejom tutok linka:
https://www.facebook.com/events/2738830176431281/

*polsko jako przýkładowo – ni mozna zabocýć ô tym, ze nawet w Polsce nie sýćka Górole som narodowości polskiyj.

Poślij dalyj:


Łukasz Pudzisz

Górol ze wschodu Podholo. Ciesý go syroko pojynto nauka, rod widzi mapy. W Internecié casym znany tyz jako Gwiezdny Baca abo ⰃⰁ.

Możesz również polubić…

Ôbserwuj
Dej mi znać
0 Komyntorzý
Inline Feedbacks
Pokoz sýtkié komyntorza
0
Napis komyntorz i podziel sié s nami swojymi przemyślyniami.x