Kontakt

  • Mos moze do nos pytanié?

  • Widzis błond na stronie?

  • Potrzebujys pomocý abo porady gwarowyj?

  • Ni mozes se zbocýć słowa gwarowego abo kciołbyś, coby my ruciyli ôkym na Twój tekst?

  •  Abo moze kces tworzýć tyn strone razym s nami?

Napis nom! Radzi Ci ôdpiseme 🙂

    * - wymogane