Rynkawicka – ukrajińsko bojka ludowo

Pobier wersje PDF

Seł dziadek bez las, a za nim lecioł piesek. Seł i seł, nyj straciyła sie mu
rynkawicka.

Niedługo przesło, przelatowała haniok myska. Wlazła w tyn
rynkawicke i rzece:
– Haw ôd dziśka bedym siedzieć!

Fnet przýhipkała ku niyj zabka i sie jom pyto:
– A ftoz-to ta w tyj rynkawicce?
– Mysecka-gryzołecka. A tyś jes fto?
– Zabecka-skrzecołecka. Puś mnie ku sobie!

Nyj siedziom se we dwie. Wte przýlatuje ku nim zajoncek. Przýcupkoł
ku rynkawicce i sie pyto:
– A ftoz-to ta w tyj rynkawicce?
– Mysecka-gryzołecka i Zabecka-skrzecołecka. A ty ześ fto?
– Nedyć Zajoncek-skocýjoncek! Puścicie mnie ku sobie?
– Heboj!

I tak jes juz ik troje.
Niedługo przesło, przelatuje liska – godo do rynkawicki:
– A ftoz-to ta w tyj rynkawicce siedzi?
– Mysecka-gryzołecka, Zabecka-skrzecołecka i Zajoncek-skocýjoncek!
A ty fto ześ?
– Jo se jes Lisicka-siostrzýcka. Moge ku wom wlyźć?
– Nodyć podź!

Nyj siedziom we śtyrek. Ô kwile zaś przýdreptuje wilcek i tyz do
rynkawicki rzece:
– A ftoz-to ta w tyj rynkawicce siedzi?
– Mysecka-gryzołecka, Zabecka-skrzecołecka, Zajoncek-skocýjoncek i
Lisicka-siostrzýcka! A tyś jes fto?
– Jo’k jes Wilcosek-bratosek. Puścicie mnie ku sobie?
– Noba, podź ku nom!

Wloz i ôn. Juz ik piyńcioro.
Nie wiada skond – przýchodzi dzik.
– Chrum-chrum-chrum! A ftoz-to ta w tyj rynkawicce siedzi?
– Mysecka-gryzołecka, Zabecka-skrzecołecka, Zajoncek-skocýjoncek,
Lisicka-siostrzýcka i Wilcosek-bratosek!
– Chrum-chrum-chrum! Jo jes Dzicosek-ryjosek. Weźcie puście i
mnie!
– Ale biyda! Fto sie przýplonce – kozdy kce do rynkawicki! Jakoz ty
tutok wleziys?
– Jo zawse wlezym! Puście!
– Nyj coz z tobom zrobić – wlyź!

Wloz i ôn. Juz ik seści a telo im ciasno, co jasny pieron! W te razý
zatrzescało w krzokak – wyłazi niedźwiydź. Pomału kroco ku
rynkawicce i porykujyncý pyto sie:
– Ftoz-to ta w tyj rynkawicce siedzi? Harr-harr!
– Mysecka-gryzołecka, Zabecka-skrzecołecka, Zajoncek-skocýjoncek,
Lisicka-siostrzýcka, Wilcosek-bratosek i Dzicosek-ryjosek! A ty fto?
– Harrr-harr, kielo wos tu duzo! Jo jes Misiocek-krocosek, puście i
mnie!
– Jakoz my tu tobie puścime, kie haw teli ścisk?
– Jakosi sie zmiyścime.
– No to wlyź, ino z kraja!Wloz i niedźwiydź, jaz ik było siedmik.
A w środku telo ciasno, jaze cheba zaroz rynkawicke ôztardze!
Nale dziadek wartko ôbocył, ze ni mo rynkawicki. Ôbyrtnon sie nazod i
zacon jom sukać, a piesek polecioł do przodku. Leci, leci i patrzý, a tu
rynkawicka lezý na ziymi i sie ruso. Kie nie zasceko: „Haw-haw-haw!”
Jak sie nie zlynknom, jak nie wyskocom z rynkawicki – sýtka sié
ôzfyrkli po lesie.
A dziadek przýseł i wzion rynkawicke.

KÓNIYC –


Sýćka wiyme, co sie dzieje teroz na Ukrajinie. Nieludzko wojna zabiyro ludziom miasta, wsie, dómy, bliskik, sýtko, co mieli. Bez to Wos kceme popytać, cobyście pomogali Ukrajińcom w tym straśnie ciynzkim casie. Kozdo pomoc sie licý, z nasyj strony polecome np. zbiórki pomocowe Polskiyj Akcji Humanitarnyj abo Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Polecome tyz poźreć tutok: https://300gospodarka.pl/explainer/jak-pomoc-ukrainie-lista-zbiorek-pomoc-humanitarna – dobrym pomysłym moze być np. ôddanie krwi. Sukojcie sposobów. Tyn noród potrzebuje nasyj pomocý.

Niek zýje Wolno Ukrajina!

Poślij dalyj:


Kuba Ścisłowicz

Wyrós w Cichym (w tym Wielgim, koło Cornego Donajca), miyłośnik gwary, casym cosi przetłomacý na gware abo napise ôd siy. Główny prowadzoncý fejsbukowyj strony "Gwara góralsko Skolnego Podholo", działo tyz na grupiy "Jako be po góralsku" i w insýk miyjscak w interneciy. Muzýkant amator, miyłośnik stylu cichowiańskiego, rzympoli po góralsku na gyńślak i basak. Filolog słowacki.

Możesz również polubić…

Ôbserwuj
Dej mi znać
0 Komyntorzý
Inline Feedbacks
Pokoz sýtkié komyntorza
0
Napis komyntorz i podziel sié s nami swojymi przemyślyniami.x