Kategoria: Inakse

1

Wołosi

Kozdy, fto choć troske barzyj sié interesówoł źródłami góralskiyj kultury, natrafio po jakimsi casié na Wołochów. Prawié zawse ôd razu dowiadujé sié ze byli to pastyrze, co przýśli tutok z połednio Karpat. Nej alé...