Autor: Łukasz Pudzisz

Górol ze wschodu Podholo. Ciesý go syroko pojynto nauka, rod widzi mapy.

0

„Pytome wos na prucki”

Darcié piyrzo, abo krócyj – prucki, ôd dowiyn downa były ôkazjom do posiadów, nobarzyj młodyk z całyj wsi. A nolepse posiady były wtej, kie razym ś nimi były zobawy, nazýwane tyz muzýkom. Prucki mogły...

1

Wołosi

Kozdy, fto choć troske barzyj sié interesówoł źródłami góralskiyj kultury, natrafio po jakimsi casié na Wołochów. Prawié zawse ôd razu dowiadujé sié ze byli to pastyrze, co przýśli tutok z połednio Karpat. Nej alé...

0

Ô Górolak bukowińskik (nie bukowiańskik!)

Jest jé w Polsce tako grupa góralsko, ftoro siedzi daleko ôd gór. I do Polski trafiyli dopiyro po II wojnié światowyj, choć ik przodkowié sprzed wieków zyli na Ślonsku Ciesýńskim i w Państwié Zýwiyckim....

0

„Toniyc śmiyrzci” („Dance of Death„)

Kiedysik przetłómacyłek na gware podholańskom piosynke „Dance od Death” („Toniyc śmiyrzci”) zespołu Iron Maiden. Starołek sié zachować tympo i rymy ôryginału. Tak miyndzý nami to jednom z rzecý ftore byk rod uwidzioł (a racyj...