Kategoria: Poradnia gwarowo

Witome w nasyj poradni gwarowyj, kany bedziyme sié starali ôdpowiadać na sýtkié Wase pytania na temat gwary, poprawności gwarowyj cý poprawności zapisu gwary.

Jak mocié jakié pytania, śmiało nom poślijcié wiadomość za pomocom nasego formularza kontaktowego :)

Zachyncome tyz do dzielynio sié swojymi ôdkryciami i przemyślyniami ;)

1

Przeklyństwa w gwarze – pore przemyślyń

Casym, kie se tak cłowiyk poźre na góralscýzne w internecié (góralskié filmiki na yt, madlipz itp.) abo sié przýsłucho gwary co ponieftoryk ludzi, pojawio sié w głowié jakosi tako myśl, ze urosła nom moda na przeklyństwa w gwarze. Ponieftorzý zdajom sié mi barzyj cynić wulgarne „wyd*pcaj” jako zwycajne „bier sié stela”, abo powiedzom – za jednom reklamom – ze ik „w krzýzu je*ié”, kie mogliby pedzieć se, ze ik w krzýzak boli/łomié.

Poślij dalyj: