Otagowano: Górole

0

Ô Górolak bukowińskik (nie bukowiańskik!)

Jest jé w Polsce tako grupa góralsko, ftoro siedzi daleko ôd gór. I do Polski trafiyli dopiyro po II wojnié światowyj, choć ik przodkowié sprzed wieków zyli na Ślonsku Ciesýńskim i w Państwié Zýwiyckim....