Hawok.pl - Góralskié miyjsce w sieci. Po nasemu. Ô nos. Dlo nos.

0

Ô Górolak bukowińskik (nie bukowiańskik!)

Poślij dalyj:


Poślij dalyj:Jest jé w Polsce tako grupa góralsko, ftoro siedzi daleko ôd gór. I do Polski trafiyli dopiyro po II wojnié światowyj, choć ik przodkowié sprzed wieków zyli na Ślonsku Ciesýńskim i w Państwié...

0

Kinga Lis, Ô liskowi Trzýłapkowi, co kcioł uwidzieć morze

Poślij dalyj:


Kajsik na połedniu, niestraśnié downo temu, zył Lisek Trzýłapek ze swojom rodzinom – Mamom i Tatom Lisami. Lisek dostoł miano Trzýłapka…

0

Podhole cý Podhale? Podhalański cý podholański? Ftoro ôdmiana jes poprawno?

Poślij dalyj:


Poślij dalyj:Ponieftorzý, co śledzom strone Gwara góralsko Skolnego Podholo abo zaziyrajom na grupe Jako be po góralsku?, pewnié już zauwozyli, ze konsekwetnié uzýwome haniok ôdmiany Podhole, podholański, Podholany/Podholanié. Robime tak (abo przýnomniyj jo, autor...

0

„Toniyc śmiyrzci” („Dance of Death„)

Poślij dalyj:


Poślij dalyj:Kiedysik przetłómacyłek na gware podholańskom piosynke „Dance od Death” („Toniyc śmiyrzci”) zespołu Iron Maiden. Starołek sié zachować tympo i rymy ôryginału. Tak miyndzý nami to jednom z rzecý ftore byk rod uwidzioł (a...

1

Przeklyństwa w gwarze – pore przemyślyń

Poślij dalyj:


Casym, kie se tak cłowiyk poźre na góralscýzne w internecié (góralskié filmiki na yt, madlipz itp.) abo sié przýsłucho gwary co ponieftoryk ludzi, pojawio sié w głowié jakosi tako myśl, ze urosła nom moda na przeklyństwa w gwarze. Ponieftorzý zdajom sié mi barzyj cynić wulgarne „wyd*pcaj” jako zwycajne „bier sié stela”, abo powiedzom – za jednom reklamom – ze ik „w krzýzu je*ié”, kie mogliby pedzieć se, ze ik w krzýzak boli/łomié.

1

Pies i cłek. Macedońsko bojka ludowo.

Poślij dalyj:


Poślij dalyj: W drzewsýk casak pies bywoł ino w lasak, tak jako inso dziko zwierzýna. Dobrze mu w rzecý było, nale sié mu ukotwiyło zýć w samotności i namyśloł, ze znońdzié se lepsego ôd...

0

Andrzej Rusnak – Sýmek Polówac abo Jonek z Jurgowa (Ôpowiadanié w gwarze rzepiscańskiyj)

Poślij dalyj:


Poślij dalyj: Fto go tam wié, ftory… Ino cap był tyn som, wielgi Pon skolnyj krajiny. Wiater duchnon ôd łańcuchók zimnyk skolnyk Tater, kie Sýmek Polówac wyseł przed chałupe, z gwintówkom przewiysonom bez plecý...

Hawok.pl poleco:
Mały Królewic - baner